uz galda saliktas dažādās zālītes un krūzē ielieta zāļu tēja