ārsts un pacients smaidīgi stacionārā aprūpes palātā